WITAMY W E-KANCELARII

JAK DZIAŁAMY?
Przepływ informacji pomiędzy klientem, a E-kancelarią jest realizowany za pośrednictwem e-maili:
 1. Opisanie okoliczności faktycznych, załączenie dokumentów źródłowych, sformułowanie pytania przez klienta oraz wysłanie ich do E-kancelarii.
 2. Informacja z E-kancelarii o:
  • sposobie rozwiązania problemu klienta,
  • wycenie wykonania usługi,
  • ewentualnych pytaniach dodatkowych.
 3. Decyzja klienta o przyjęciu oferty E-kancelarii, zastosowanie się klienta do instrukcji zawartych w e-mailu z pozycji nr 2. (Odpowiedź na ewentualne pytania dodatkowe, przesłanie zeskanowanych dokumentów, wpłata wynagrodzenia itp.)
 4. Wykonanie przez E-kancelarię zamówionej przez klienta usługi
 5. Wystawienie i wysłanie faktury vat usługobiorcy przez właściciela serwisu, na podstawie przesłanych mu danych.
CENNIK E-KANCELARII

E-porada podatkowa

 1. e-porada podatkowa uproszczona ekonomiczna - 100 pln (+ VAT)
 2. e-porada podatkowa uproszczona premium - 200 pln (+ VAT)
 3. e-porada podatkowa standardowa ekonomiczna - 150 pln (+ VAT)
 4. e-porada podatkowa standardowa premium - 300 pln (+ VAT)
 5. e-porada podatkowa ponadstandardowa ultra Premium - wg wyceny i w terminie zaproponowanym przez kancelarię

E-deklaracja

 1. e-deklaracja podatkowa uproszczona ekonomiczna - 100 pln (+ VAT)
 2. e-deklaracja podatkowa uproszczona premium - 200 pln (+ VAT)
 3. e-deklaracja podatkowa standardowa ekonomiczna - 150 pln (+ VAT)
 4. e-deklaracja podatkowa standardowa premium - 300 pln (+ VAT)

E-pismo podatkowe

 1. e-pismo podatkowe uproszczone ekonomiczne - 200 pln (+ VAT)
 2. e-pismo podatkowe uproszczone premium - 400 pln (+ VAT)
 3. e-pismo podatkowe standardowe ekonomiczne - 300 pln (+ VAT)
 4. e-pismo podatkowe standardowe premium - 600 pln (+ VAT)
 5. e-pismo podatkowe ponadstandardowe ultra Premium - wg wyceny i w terminie zaproponowanym przez kancelarię

E-postępowanie/kontrola

 1. każdorazowo negocjowane indywidualnie wg wyceny zaproponowanej przez kancelarię i w terminach zgodnych z K.P.A.

E-telekonferencja (w przygotowaniu)

 1. e-telekonferencja doradcy podatkowego - 150 pln (+ VAT) za każdą rozpoczętą godzinę
 2. e-telekonferencja księgowej/księgowego - 100 pln (+ VAT) za każdą rozpoczętą godzinę, w terminach indywidualnie ustalonych przez klienta oraz kancelarię
PŁATNOŚCI
PROSZĘ O WYCENĘ USŁUGI
USŁUGA 1


Załącz pliki:

USŁUGA 2


Załącz pliki:

USŁUGA 3


Załącz pliki:

USŁUGA 4


Załącz pliki:

USŁUGA 5


Załącz pliki:

PRZEŚLIJ DO WYCENY