Usługi księgowe w Warszawie – Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE I PODATKOWE

W Kancelarii Biernackich w Warszawie usługi księgowe świadczone są w formie kompleksowej obsługi. Księgowa z naszej Kancelarii służy dodatkowymi poradami prawnymi i wyjaśnieniami dla zainteresowanych. Obsługa księgowa w Warszawie skupia się na profesjonalnym i rzetelnym serwisie naszych klientów.

Rodzaje usług księgowych:

Usługi rachunkowe w Warszawie obejmują profesjonalne doradztwo z zakresu prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, przygotowania i szczegółowej weryfikacji dokumentów księgowych firmy i analizy rozliczeń podatku dochodowego. Nasze księgowe pomagają w kompleksowym rozliczaniu dokumentów z Urzędem Skarbowym i doradzają jak prawidłowo przygotować niezbędne sprawozdania i ważne deklaracje.

 • Księgi Handlowe
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
  • Ewidencja środków trwałych – amortyzacja;
  • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów;
  • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
  • Sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego, w/g życzenia miesięcznie;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i PIT, przekazywanie do Urzędu Skarbowego.
 • Księgi Przychodów/Rozchodów
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencja wykazu środków trwałych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
  • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
  • Wyjaśnienia dla zainteresowanych, dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji;
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Rejestr Vat
  • Składanie dokumentów rejestrujących firmę w Urzędzie Skarbowym (VAT-R, VAT-6);
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
  • Wyjaśnienia dla zainteresowanych, dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów.
 • Ryczałt
  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencja wykazu środków trwałych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
  • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
  • Wyjaśnienia dla zainteresowanych, dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji;
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Inne usługi
  • Kompleksowe rozliczenia z urzędami
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych
  • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań (w tym rocznych deklaracji podatkowych)
  • Przekazy elektroniczne na rzecz ZUSu
 • Doradztwo podatkowe
  • Udzielanie porad podatkowych
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Sporządzanie pism podatkowych
  • Reprezentowanie podatników przy kontrolach
  • Reprezentowanie podatników przy postępowaniach administracyjnych

Oferujemy Państwu pełne wsparcie księgowe

Kompleksowe rozliczenia z urzędami jak również sporządzanie deklaracji i sprawozdań

-ENIKA BAŁUK-BIERNACKA

JAK PRACUJEMY

Licencjonowane programy komputerowe

 • Książka przychodów i rozchodów WF – KaPeR
 • Magazyn i sprzedaż WF – MAG
 • ZUS – Płatnik
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe FAKT
 • Księga handlowa WF-FAKIR
 • Program kadrowo-płacowy WF-GANG

Kontakt z klientem

 • Odbieramy dokumenty księgowe od klientów,
 • Komunikujemy się na bieżąco z klientem poprzez oddelegowanych pracowników,
 • Udostępniamy na bieżąco dane finansowe klienta

Stała współpraca z kancelarią prawną

Na stałe współpracujemy z:

 • Kancelarią adwokacką
 • Kancelarią radcy prawnego
 • Kancelarią notarialną

ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE

Wypełnij formularz